Νέα της βιομηχανίας

  • Το μελάνι είναι το πιο σημαντικό υλικό στην εκτύπωση οθόνης και κατέχει εξαιρετικά σημαντική θέση σε ολόκληρη τη διαδικασία εκτύπωσης. Επειδή τα αντικείμενα της εκτύπωσης οθόνης είναι αρκετά ευρεία, όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, ξύλο, κεραμικά και διάφορα υφάσματα κ.ο.κ. Επομένως, η σωστή κατανόηση της απόδοσης του μελανιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ομαλή εκτύπωση οθόνης.

    2021-03-25

  • Ένα τυπικό μελάνι εκτύπωσης οθόνης είναι μια χαλαρή πάστα και έχει καλή θιξοτροπία (όταν το μελάνι είναι σε ηρεμία, η ρευστότητά του είναι χαμηλή και όταν υποστεί εξωτερική δύναμη, η ρευστότητα της μελάνης αυξάνεται απότομα).

    2021-03-25

 1